Ringrostigt att föreläsa igen

Vi har valt att använda sociala medier på arbetet, och jag har fått i uppdrag att hjälpa till att få igång det. Lika spännande som svårt, speciellt som det i vårt fall gäller B2B kommunikation.

Det blir en hel del snack om Twitter, Facebook och andra tjänster som ofta räknas in i sociala medier. Jag erbjöd alla kollegor möjligheten att komma och lyssna när jag skulle göra ett försök att, framförallt, förklara Twitter. Jag trodde det kanske skulle komma någon, med alla som var på arbetet den dagen kom och lyssnade.

Det märktes att det var ett antal år sedan man höll fördrag senast. Jag har haft förmånen att kunna se mitt framförande på video, tack vare att min kollega Martin(@icimasa) filmade det. Direkt märker man sina tick-ord, som man faller tillbaka på i sin nervositet. Något jag inte hade så mycket av när man var som mest aktiv som föreläsare.

Hur det gick? Jodå, så illa blev det väl inte. Jag fick nog sagt det mesta av vad jag tänkte mig. Sedan är det klurigt att förklara nyttan av sociala medier, och hur man skall göra med gränsdragningar mellan privatliv och yrkesliv i sina egna konton. Blev en del diskussioner kring detta, och där kände jag att jag inte kunde formulera mina argument på ett tillfredsställande sätt.

Det skall bli spännande att få vara med och forma företagets utveckling på de olika tjänsterna, och se hur stor nytta vi kommer ha av det. Har en känsla av att jag får återkomma till detta vid senare tillfällen.