Hur högt skall jag hoppa?

I höstas fick jag möjligheten att lyssna till Manuel Knight, en lysande föreläsare som talar om organisationer och laganda. Idag ser jag lite annorlunda på föreläsningen jämfört med då.

Knight har en bakgrund som soldat i US Marines Special Forces. Lyssna gärna på hans berättelse som han berättade i Sveriges Radios Sommar.

Han var en mycket bra talare. jag lyssnade nog till vad han hade att säga. Det jag tog till mig mest var när han talade om kultur. Hur kultur är det som sitter i väggarna i ett företag. Hur viktigt det är att ledning och chefers agerande skapar kulturen och vad som skall sitta i väggarna i sitt företag. Kommer man alltid lite sent till ett möte så gör man det till mötesdisciplinen på företaget exempelvis.

Det jag inte kunde hålla med om är att anställda skall fråga hur högt de skall hoppa.

Manuel menar att när man ombeds att hoppa skall man fråga hur högt. det kräver mycket innan ett företag får det förtroende från en anställd. Det är en sak att vara soldat, där man har ett tydligt varför, en passion, att försvara sitt land som man tror på och tycker gör rätt. I ett sådant sammanhang är det det naturligt inte ifrågasätta varför och vad man skall göra. Där kommer ett uppdrag, och du kommer att utföra det utan att tveka. Du litar på att din ledning har gjort rätt bedömningar, så det är bara att skrida till verket.

I ett företag har troligen inte samma tydliga varför. Det är en utmaning att få den anställde att få samma övertygelse för ett varför som ledningen själv har. Lyckas de kommer de ha anställda som ger sig i kast med arbetet på samma sätt som soldaterna i US Marines.

Jag tror Knight skulle vinna på att fundera kring Johan Langes (@JohanLange) LUCK-koncept., för likheterna är många, och det jag saknade i hans dragning är hur viktigt det är för ledningen att förmedla ett bra varför. En passion.


  • Johan Lange

    Jag gillar, precis som du, mycket av det Manuel pratar om. Men vi är alla präglade av VÅR kontext och bakgrund. Och man måste ju inte köpa ALLT en person säger – de kan vara värda att lyssna på ändå. Eller kanske just därför! Tack för tipset – jag har missat honom tidigare men ska inte göra om det misstaget. Och tack för de vänliga orden!

  • Jag tror att det är viktigt att se att det finns olika typer av medarbetare. En ‘under dog’ som trivs med sitt jobb för att hans personliga behov uppfylls, är nog så benägen att fråga ‘hur högt…?’. Han behöver inte ha samma drivkraft som företaget i övrigt för att prestera. Han kan till exempel drivas av yrkesstolthet eller tacksamhet över att ha ett jobb i en tuff bransch.
    Det ska givetvis finnas tydliga ‘varför’ men jag tror man gör sig själv en otjänst att försöka få absolut alla att jobba efter det. Så länge alla känner till ‘varför’ så är det inte fel med individuella under dogs sim bara frågar ‘hur högt’.