DS2406 som utgång

Sundhults 1-wirereferens

På denna sida finns det samlat en del information om olika 1-wirekomponenter och hur de kan användas. Dessutom är det en egen referens över ”Sundhult-standard” på nätets konfiguration.

 Kablar

DS9490 USB pinoutI Sundhult används CAT5-kabel från Biltema. Vi har en egen konfiguration vad det gäller vilka kablar som används. Tittar man på hur en USB-adapter för 1-wire är konfigurerad, och hur andra definierar hur ledarnas färger skall anslutas ser det ut så här enligt bilden intill.

Anslutningarna i en DS9490 är enligt följande:

  1. Orange, +5 Volt
  2. Orangevit – DQ, 1-wiredata
  3. Blå – GND, jord
  4. Blåvit – 1-wiredata retur
  5. — USB suspend out

 

Sundhults standard för 1-wire och RJ12Jag hade inte direkt koll på den färgkodningen när jag satte igång med nätet i Sundhult, så jag valde en egen konfiguration, som jag valt att behålla. Därför höjer jag ett varningens finger när ni tittar på bilder från vårt 1-wirenätverk, som inte stämmer med det många andra har.

Där valde jag följande:

  1. Orange – +5 V, likspänningsmatning
  2. Grönvit – DQ, 1-wiredata
  3. Grön – GND, jord

Parasitmatning eller inte?

Många av 1-wirekomponenterna kan parasitmatas, vilket betyder att kopplar ihop VDD och GND. Då har man alltså bara en GND och DQ-ledare till enheterna.

Det finns två anledningar till at välja att köra med tre ledare. Dels kan det finnas prylar på nätet som vill ha spänning, exemplvis om man vill kunna tända en lysdiod ute på 1-wirenätet någonstans. Dels är det att konvertering och beräkning tar något längre tid, vilket kan ha betydelse om man har många enheter på nätet.

Temperatursensor – DS18B20, DS18S20

DS18B20 pinoutJag skulle misstänka att detta är den vanligaste 1-wirekomponenten som används. Den finns i två versioner, DS18B20 och DS18S20.

DS18S20 har ett 9-bitars temperaturregister, medan DS18B20 har 12-bitar eller 9-bitar. Tanken är att använda 9-bitar för snabbare konverteringen vid analog till digitalomvandlingen, och därmed något lägre strömförbrukning.

Arbetsområdet är -55°C till +125°C, och noggrannheten är ±0,5 °C över området -10 till +85°C.

Den finns i ett antal olika kapslingar, där TO92 är den vanligast.

Om det blir något fel vid avläsning eller konvertering rapporterar sensorn 85, vilket kan vara lite knepigt att hantera i vissa applikationer.

Digital in- och utgång – DS2406

DS2406 pinoutKretsen DS2406 kan användas som både digital in- och utgång. Det kan handla om att tända en lysdiod, eller läsa av status på ett relä. Den finns också som en TO92-kaspsel, där PIO är in/utgång.

Det går också att styra relä, för att styra en högre spänning

Nedan följer exempelkopplingar för olika användningsområden för DS2406.

DS2406 som utgång

Här är ett exempel där DS2406 kan användas som utgång, och i detta fall styra en lysdiod.

DS2406 som utgång

DS2406 som ingång

Här är ett exempel med där DS2406 används som ingång, för att exempelvis känna av en brytare.

DS2406 som ingång

DS2406 som reläutgång

Här är ett exempel på hur en DS2406 kan kopplas för att fungera som reläutgång.

DS2406 som relästyrning

 

Batteriövervakare – DS2438z

Den här kretsen, DS2438z, är mycket användbar tillsammans med OWFS (OneWire File System), där den finns specialavsläsningar direkt inbyggt. Bland annat för att avläsa en antal olika fuktsensorer, barometerkretsar, solsensorer förutom  det den är avsedd för, nämligen spänning, ström och temperatur.

Nedan  visas en inkoppling med kretsen tillsammans med en fuktsensor från Honeywell med modellbeteckningen HIH-4000.

DS2438z - Fuktsensor