Kyrkan och Kristdemokraterna

Anders Nyman skrev ett svar på Ditt val där jag skrev om vikten att rösta. Han skriver i Om val och val att han känner sig lite tveksam att rösta på Kristedemokraterna på gund av namnet som jag ser det.
Lite tråkigt att Kristdemokraterna kopplas ihop med kyrkan till den grad att man tvekar att rösta på dem. Som jag ser det bygger de sitt partiprogram på kristna värderingar, men det är inte det samma som att vara ett religiöst parti.
Det finns många sunda basregler i de tio budorden. Titta på fem och framåt;
  • Visa aktning för din far och din mor.
  • Du ska inte dräpa.
  • Du ska inte begå äktenskapsbrott.
  • Du ska inte stjäla.
  • Du ska inte vittna falskt mot din medmänniska.
  • Du ska inte ha begär till din medmänniskas hus, inte heller hans hustru eller tjänare eller något annat som tillhör honom.

Plockar man bort det som direkt har med Gud att göra tror jag att många med mig vill att de värderingarna skall ligga till grund i det samhälle vi lever i. Jag tror också Anders gör det.

Betänk att Kristdemokraterna är ett av de få partierna som tycker att kyrkan skall avgöra äktenskapsfrågan, efter som det tillhör kristendomen, och inte är en politisk fråga. Vi skulle inte tänka oss att gå in och göra en förändring i något annat religiöst samfund, eller hur.

Så jag ser KD som bygger sitt partiprogram på kristna värderingar, inget annat.