Hur jag installerade en WordPress Mulitsite

Syfte

WordPress Multi Site används för att få ett lättare underhåll, då man har en WordPress kärna att uppdatera och det är ett ställe för att uppdatera plugins som kan användas av flera sajter.

Dessutom kan man lätt ärva teman och utseende mellan sajter.

Det räcker med en uppsättning användare, som man sedan kan ge tillgång sajter som det finns behov av.

Det går bra att skapa hur många bloggar som helst. Genom att göra tillägg i DNS:en kan vi få helt olika domännamn på en och samma WordPress-installation. WordPress går bra att använda för bloggar (mer nyhetsrelaterade sajter), statiska webbsidor eller kombinationer. Eftersom det går snabbt och smidigt att lägga upp en sajt, kan en sajt snabbt sättas upp för ett projekt eller kampanj(nylanseringar, undersökningar mm).

Installation

Installationen körs på en virtuell maskin. En Ubuntu-server med Apapche2, PHP5 och MySQL

Ubuntu

Till installationen används en ISO-fil, med Ubuntu 10.0.4 LTS.

För att underlätta arbetet med installationen rekommenderas att installera SSH.Då kan man via PuTTy lättare kopiera texterna nedan till ett Linux shell, och slipper skriva av allt för hand.

Gör så här:

sudo apt-get install ssh

Putty kan laddas ned från denna hemsidan.

Vi kommer också att behöva kommandot wget, för att ladda ner den senaste versionen av WordPress.

sudo apt-get install wget

LAMP (Apache, PHP och MyQSL)

För att installera allt i ett paket kan följande kommando köras i Ubuntu:

sudo tasksel install lamp-server

Dessutom behövs PHP-moduler installeras. Här är en rad som installerar de vanligaste modulerna:

sudo apt-get install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl php5-json

För adminsitration av databasen installeras phpMyAdmin:

sudo apt-get install phpmyadmin

Om WordPress installationen skll kunna hantera störa fil uppladdningar måste följande ändras i php.ini. För att ändra i filen har vi använts.

Några bra kommandon att känna till:

Stäng och spara:

[ESC]:wq

Stäng utan att spara:

[ESC]q!

Insert:

i

Append:

a

Radera en hel rad

dd

Sök

/sökterm

För att ändra i php.ini:

sudo vi /etc/php5/apache2/php.ini

och ändra:

upload_max_filesize = 20 M post_max_size = 100M
Dessutom aktiveras modulen mod_rewrite i Apache, för att hantera omskrivningar av URL:er 'on-the-fly':
sudo a2enmod rewrite

För att ändringarna skall slå genom startas webbservern om:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

WordPress-installationen

WordPress grundinstallation

Detta är installationen av själva WordPress-kärnan.

Gå till webbroten:

cd /var/www/

för att ladda ner WordPress, skriv:

sudo wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Sedan packas paketet upp med:

sudo tar -zxvf  latest.tar.gz

För att det skall fungera måste vi flytta filerna från katalogen /wordpress till webbroten:

cp -p -R wordpress/* ..

Kolla så att de se rätt ut,sedan kan wordpress-katalogen raderas:

rm -R wordpress

Nu skall själva installationen påbörjas. Se till att datorn nås med rätt domännamn, exempelvis genom att ändra i din lokala host-fil på din Windowsdator:

Gå till startmenyn på windowsdatorn, och skriv note.

Högerklicka och välj Run as administrator.

Öppna C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

och lägg in domännamnet du tänkt använda. Exempelvis wordpressms.domän.se.

Dags att sätta upp databasen. Skriv följande i webbläsaren:

http://wordpressms.domän.se/phpmyadmin

Skapa en databas. I vårt fall har den namnet ms-wordpress.

Sedan skall det skapas en användare som har tillgång till denna data bas.

Klicka på databasen i vänstra kolumnen. I flikarna upp till höger klicka på på Privileges. Där kan man sedan köra Add a new user.

Vi har fyllt i det så här i vårt fall:

user: ms-wp-user
Host: localhost
passwd: (genererat per automatik)
och välj Go för att spara.

Nu kan vi starta WordPress installationen. Gå till:

http://wordpressms.domän.se

Följ instruktionerna på skärmen. Man ger med fördel adminsitratören ett annat namn än admin. Hos oss har det blivit admin_wpms.

Dessutom ändra vi namnet på prefixet till ms-wp_ för att minimera problem. Om det skulle bli en säkerhetslucka in i WordPress, så har vi inte standardnamn på databasen, eller tabellnamn.

När man kommer till skrivningen av wp-config.php kommer den att misslyckas. Då får man skapa filen manuellt.

sudo vi /var/www/wp-config.php

Kopiera in texten som finns i webbfönstret.

Aktivera WordPress Multi Site

Den officiella dokumentationen för multi site aktivering finns på WordPress Codex, det är den som ligger till grund för den här installationen.

Aktivera genom att klistra in följande rad precis innan /* That’s all, stop editing! Happy blogging. */:

define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);

Sedan loggar man in som admin, och under Tools finns menyvalet Network.

Vi kör subdomänsvarianten hos oss.

Klicka Installera.

Nu är det är tre saker som skall göras:

Skapa blogs.dir och se till att det är rätt användare:

sudo mkdir /var/www/wp-content blogs.dir chown www-data:wwwdata /var/www/wp-content blogs.dir
kopiera och klistra in nästa del av det som står på skärmen i wp-config.php precis ovanför /* That's all, stop editing! Happy blogging. * .
sudo vi /var/www/wp-config.php

Slutligen skall vi skapa filen .htaccess, och klistra in texten från den nedre rutan.

sudo vi /var/www/.htaccess

Nästa steg är att fix en plugin för att hantera domänmappningen.

WordPress MU Domain Mapping

För instruktioner om installation av denna plugin kan man titta på Ottos sida.

Gå till menyn Plugin, och välj Add new. Skriv WordPress MU Domain Mapping sökrutan. Installera pluginet.

Nu skall två filer kopieras från pluginet till WordPress filstruktur:

sudo mkdir /var/www/wp-content/mu-plugins
sudo chown www-data:www-data /var/www/wp-content/mu-plugins
sudo cp -p /var/www/wp-content/plugins/wordpress-mu-domain-mapping/domain_mapping.php /var/www/wp-content/mu-plugins
sudo cp -p /var/www/wp-content/plugins/wordpress-mu-domain-mapping/sunrise.php /var/www/wp-content

För att aktivera tillägget måste en rad läggas in i wp-config.php

sudo vi /var/www/wp-config.php

Klistra in följande ovanför /** Sets up WordPress vars and included files. */.

define( 'SUNRISE', 'on' );

Nu har det dykt upp nya menyalternativ under Site Admin, Domain Mapping och Domains.

Under Domain Mapping skall vi ange IP -nummer. Eftersom maskinen ligger i DMZ måste både det interna och externa  IP-numren anges, separerade med ett kommatecken.

E-post-plugin

Eftersom Sendmail inte ligger med i Ubuntu-installationen löser vi e-postfunktionen med hjälp av ett plugin som skickar via en SMTP-server.

Gå till Plugins som administrator, och välj Add new. I Sök rutan skrivs WP-Mail-SMTP. Installera tillägget.

Notera! Detta plugin in skall ställas in separat för varje sajt som skapas.