Så går stängslingen till

Idag har jag arbetat med att sätta upp lite nytt stängsel i en beteshage. Jag passade på att göra lite direktsänd video från när jag höll på.

Momentet med att ta ned det gamla stängslet är inte med, för det har Ingrid med flera gjort tidigare. Det är inget roligt arbete att rulla in den stickiga taggtråden, och dra upp alla de gamla stolparna. det jag har gjort är att sätta nya stolpar, röjt undan träd och sly på sträckan.
Del 1: Trycker ned stolpar med traktorn. Valde att filma det svåraste stället, med kraftigt uppförslut.

Del 2: Visar en ändstolpe, och hur jag placerar ut stolpar utmed sträckan.

Del 3: Hur isolatorer sätts i stolparna.

Del 4: Lite om varför vi byter ut taggtråden mot elrep.

Del 5: Elektrisk inkoppling av elstängslet.

Del 6: Den elektriska inkopplingen när den är färdig.