IT-avdelningen är bara ett hinder

Jag har gjort en hel del reflektioner över hur IT och IT-avdelningar ofta sätter käppar i hjulet för utveckling. Det kan vara att använda IT i skolan eller hur IT-avdelningar på företag inte hinner vara flexibla.

IT-ministern Anna-Karin Hatt (@annakarin_hatt) gästade God morgon Almedalen och pratade den den digitala agendan för Sverige.

Jag har också lyssnat på vänner och läst i bloggar och sociala medier ser man också att många IT-avdelningar har svårt att hänga med. Jag förstår det i stora stycken, för det krävs en hel del för att IT-systemen skall snurra. IT får idag en styrande roll, men det är ett verktyg för att nå mål, inte något som skall rama in och begränsa. Den skall ge möjlighet att hitta nya vägar och komplement till det som finns idag. IT-avdelningen är en servicefunktion som skall underlätta, inte hindra.

Många skolar för in IT i undervisningen för att man ska göra det. IT i skolan skall ge komplement till den traditionell undervisningen. Den skall ge stöd och möjligheter till pedagogerna, inte ett hinder. Är man intresserad av det skall man följa bland annat Öpedagogen Marie Anderssons blogg.

Jag tror ofta handlar räddsla av att behöva ge support som gör att IT-folket inte vill föra in ny teknik i form av nya modeller av datorer, ha olika operativ system och annat. Här tror jag att tekniken kommit så långt att det är dags att arbeta annorlunda. Tittar vi på mobiltelefoner exempelvis så tror jag mer och mer av supporten kan läggas hos operatören och tjänsteleverantören snarare än IT-avdelningen. Jag tycker att IT-avdelnings support kan sträckar sig till att göra en återställning till någon slags grundinställning. Får du problem med telefonen ”blåser” IT-avdeningen telefonen. Du får skylla dig själv lite om du gjort fel.

Jag tycker man kan ha samma strategi med datorer. Du får den dator du vill ha med en grundinstallaltion, och blir det fel så återställer man datorn. Egen dator under eget ansvar.

IT-avdelningar gör idag ett mycket bra arbete, men jag tror det är dags att sätta sig ner och utveckla sig själv till en ännu viktigare roll att driva organisationerna där de verkar framåt.