Så anslöt jag temperatursensorer till 1-wirenätet

ds1820_i_kopplingslistTill 1-wirenätverket i Sundhult har jag anslutit massor av temperaturgivare, och här visar jag lite hur jag gjort.

CAT5-kabel har använts i nätet

Själva nätet har jag byggt med nätverkskabel, CAT5, som jag köpt på Biltema. Eftersom jag inte hittade någon direkt standard för vilken färg som skulle användas till vad när en CAT5-kabel användes för 1-wire hittade jag på min egen. Notera att leverantörer av olika färdiga 1-wireenheter kan använda färgerna helt annorlunda!

Så här valde jag att göra:

  • Grön til referens (GND)
  • Grönvit till signal (DQ)
  • Orange till +5V

Det går faktiskt att använda 1-wire med para två ledare, så kallad parasitmatning. Det man förlorar då är att temperaturavläsningen kan ta något längre tid, samt att om man har enheter som displayer så vill man ha bra spänningsmatning till. Jag tycker det är bättre att köra ett tre ledarsystem.

En 1-wire temperatorsensor med krympslang omHylslist för åskans skull

Vi har haft en del problem med att sensorer gått sönder i samband med åskväder. För att underlätta byte av sensorer så lödde vi fast hylslister (finns på Elfa), som man bara kan trycka i en sensor utan  verktyg.

Krypslang

För att skydda sensorerna har och lödningarna har sedan krympslang användas. Krympslang finns att köpa exempelvis på Biltema. Det är en form av gummislang man trär över och som krymper när den värms (använd värmepistol).

I den här filmen visas hur en sensor monteras.

Vilken höjd sätter jag sensorn på?

En temperatursensor bör placeras cirka 150 cm ovan mark, och om det går en bit från väggen. Är det utomhus skall det inte vara nära fönster eller ventil som kan ge oönskat värmetillskott, eller direkt solstrålning som kan påverka mätreslutatet. Utomhus kan man använda sig av en Stevenson screen för att skugga givaren, som man kan bygga själv med vita plastfat för blommor och gängad stång.

Hur monterar jag sensorn på ackumulatortanken?

Jämförelse analog och digitalt avlästa mätvärden

På ackumulatortankar brukar det finns dykrör, som tuber in i tanken där man för in en termometer. Då kan det hända att pannans reglersystem är upptar den platsen, eller analoga givare som finns i direkt anslutning till tanken. Jag har fäst givare direkt på utsidan av tanken, och eftersom det rör sig om relativt långsamma processer och att metallen som tanken är gjord av håller nästan samma temperatur som vattnet har det inte varit några problem.

I bilden här intill syns den analoga mätaren placerad dykröret vid botten av tanken, och under den mätningen som gjort med 1-wiretemperatursensorn fäst på utsidan av tanken.