Jag heter Christian och är centerpartist

När 2013 startade gick jag ut på bloggen med ett nyårslöfte.  Innan året var slut skulle jag gå med i ett partiRedan vid valet 2010 berättade jag hur jag röstade. Igår infriade jag mitt nyårslöfte och ansökte om medlemsskap i Centerpartiet. Nu tänkte jag berätta varför valet föll på just detta partiet.

Som jag berättade i det andra blogginlägget känner jag inte att jag egentligen passar in i något speciellt parti. Beroende på fråga skulle jag vilja tillhöra olika partier. Det där är ett problem om man vill vara medlem i ett parti. Jag visste att oavsett vilket parti jag väljer kommer det inte vara helt rätt. Jag är inte ens säker på att Centerpartiet är det som ligger mest rätt i flest frågor.

Jag har läst partiprogram

Centerpartiet

Jag tog mig tid att läsa de olika partiernas program. Alla är välskrivna, men frågan är hur programmen genomsyrar de beslut som tas. Många gånger måste partierna hitta uppgörelser med andra partier, som i Alliansen, vilket innebär kompromisser och avsteg från hur man verkligen skulle vilja besluta. Sedan förekommer det så klart lokala skillnader beroende på regionala förutsättningar.

Oavsett så visar programmen vilken inriktning medlemmarna vill ha. Ett par av partierna har under året arbetat om sina partiprogram, det har varit intressant att följa, och än mer intressant skall det bli att se hur det komma styra valdebatterna som kommer under nästa år. Vågar de små partierna stå fast vid sina åsikter, eller kommer man föra fram kompromisserna i samarbetena.

Jag fick inte frågan förrän alldeles nyss

När jag skrev mitt blogginlägg hade jag väntat mig några värvningsförsök, men så blev det inte. Från olika personer kom ett ”du är välkommen till oss när du bestämt dig”. Jag förstår att man inte vill tränga sig på och verka påstridiga, men jag hade väntat mig att få frågan om jag ville ha partiprogrammet hemskickat etc.

Det var inte förrän alldeles nyligen som jag fick frågan om det inte är dags att ställning, och det var det ju. Året är snart slut, och ett löfte är ett löfte. Så hoppas jag att det är inom politiken också.

Processen avgörande

För min del har en av de mest viktiga parametrarna varit hur processen ser ut inför beslut på stämma/riksting. Där tycker jag att Centerpartiet har intressanta former som gynnar debatt och diskussion. Dessutom tyckte jag att centerstämman var spänstig, medan flera av de andra partierna var lite gråa.

Personerna på lokalplan viktiga

Jag tänker att om jag är medlem är det också viktigt vilka som är aktiva på lokalplan. Jag har lyssnat, sökt dialog och samtalat med olika partiers representanter på olika sätt. Det finns många bra personer i olika partier, och jag tror jag kunde valt vilket parti som helst. Kanske att de centerpartistiska representanterna deltagit i dialogen mer än andra. Det är i diskussion och debatt med andra som jag vill se till att få mina idéer att lyfta. Det handlar också för min del att förstå hur allt hänger ihop. Ofta blir det sakfrågor av sådant som måste ses i större sammanhang. Det handlar också om att se till hur man kan nyttja de demokratiska processerna för att nå de bästa besluten. Som sagt var, det finns mycket att lära.

Vad skall då jag göra?

Vad jag inte skall göra är att klaga på varför kommunen inte gör det ena eller det andra. Det är därför jag vill vara medlem och försöka vara med till att lösa problem istället för att gnälla. Sedan får vi se på vilket sätt jag kan bidra. En av de viktigaste punkterna för mig är att ta tydlig ställning. För mig är det viktigt att sverigedemokraternas värderingar minskar och försvinner. Det jag också vill är att alla i Falkenbergs kommun skall ha möjlighet att utveckla sig själv, med allt vad det innebär. Det gäller såväl småstad, samhällen som landsbygden.

När det gäller landsbygden pratas det ofta om de gröna näringarna inom skog- och lantbruk. Här önskar jag att Centerpartiet kanske kan få mer fokus på andra näringsgrenar som fungerar att driva på landsbygden också. Vilka förutsättningar behövs för att göra det? Infrastruktur som transporter, vägar och väl fungerande fibernät samt kompetenta medarbetare tror jag är några av ingredienserna, men hur skapas de förutsättningarna?

Transparens viktigt

Dessutom tycker jag det är viktigt med transparens och delaktighet. Där har det varit roligt att se hur Falkenbergs kommun verkligen utvecklas det senaste året, men det finns mer att göra. Här handlar det om att Centerpartiet i kommunen kan bli bättre på att ge bakgrund till sina ställningstagande i olika frågor, och bli bättre i dialogen med kommunens medborgare.

Nu då?

Nu återstår det att se hur jag tas emot, och vad jag kan göra för Centerpartiet. Det handlar förstås om vilken tid och vilket engagemang jag själv är beredd att lägga ner.

 

Vad det blir får tiden utvisa.