Gosar med kor

Samarbete skall ge varierat landskap

Under december och januari har ett antal gårdar kring Kärnebygd träffats för att undersöka hur man kan samarbeta kring att upprätthålla ett varierat landskap i Falkenbergs inland. Målet har varit att ta fram en affärsplan som skulle kunna fungera som grund i ett eventuellt framtida samarbete.

Bygden har resurser

Gosar med korAntalet gårdar med egen djurhållning blir allt färre runt om i Inlandsbladets område. Idag är det många som sommartid har betesdjur från gårdar utanför det här området för att hålla betesmarkerna i bygden öppna. Frågan som väcktes var då om det istället går att skapa något eget och bygga en ny typ av verksamhet med gemensam djurhållning. Skulle vi kunna göra en insats för miljön, få ekonomisk bärighet och dessutom få en trevlig gemenskap med våra grannar på köpet? Hur kan man organisera sig? Hur gör man?

Leader gav möjligheten till analys

Stängsling_1Tillsammans gjordes en projektansökan till Leader för att få pengar till en förstudie för att undersöka samarbetsformerna närmare och skapa en affärsplan för att se om dessa skulle gå att genomföra med ett gott resultat. Ansökan beviljades och under tre träffar har åtta gårdar i kärnebygdstrakten träffats på Hotellet i Ullared för att vrida och vända på frågeställningar.

Det som har diskuterats har bland annat varit i vilken struktur och bolagsform ett samarbete kring djurhållning kan ske i. Där har en specialist från Coompanion varit med och berättat om fördelar och nackdelar med de olika bolagsformerna. Det gavs också hjälp till att formulera mål och vision för samarbetet.

Vi väljer djur som passar

Vidare så har det gjorts en fördjupad studie om hur djurhållningen skulle kunna bedrivas med de förutsättningar som finns bland gårdarna. Här har rådgivare från Hushållningssällskapet och Växa hjälpt till, bland annat med en genomgång av olika driftsformer samt vilka raser av nötkreatur som skulle passa med de mål och visioner som satts upp under projektets gång.

Invånarna i inlandet är drivna

Projektet kommer nu att slutredovisa till Leader i form av en affärsplan. Om det blir ett samarbete mellan gårdarna och i vilken form det i så fall blir återstår att se. Klart är att det finns många drivna personer i Falkenbergs inland som ser möjligheterna i vår bygd.

Denna text är publicerad i Inlandsbladet Februari 2016.