We are running out of time - en dokumentär med Allan Savory

Vad är det den där Allan Savory gjort egentligen?

Nu har ni läst flera gånger om att vi hänvisat till Allan Savorys arbete här på bloggen, men vad är det egentligen han gjort?

Här är en dokumentär som berättar om hans arbete i Afrika som visar hur han motverkat ökenutbredningen genom betande boskap. Ett arbete som pågått sedan1960-talet. Han och hans fru Jody Butterfield skapade en organisation, som idag bär namnet Savory Institute,

Det var inte förrän hans TED-talk 2013 som hans arbete fick större genomslagskraft, och idag är det allt fler som börjar ta efter hans metoder för regenerativt lantbruk och holistic management.