Vatten Off-grid till betesdjuren med solceller till en 12V-pump

Vatten off-grid till betesdjuren med solcellsdriven 12V-pump

På vårt nya arrende i Solskensfarmarna så har vi inte tillgång till el. Därför har vi byggt ett off-grid-system för att förse djuren med vatten.

Det är ett 12 Volt-system som körs via solceller. En pump tar vatten ur en bäck och pumpar till ett kar med flottör ute på betet. Pumpen har en inbyggd tryckgivare som gör att pumpen slår av när tryckt byggts upp i matarledningen.

På det här sättet kan vi styra djuren till olika delar av våra fållor. Tidigare lät man djuren gå till en liten bit av bäcken. Där blir det söndertrampat, och eftersom djuren återkommer hela tiden till samma ställe blir inte betet lika bra betat.

Med vårt rotationsbete får vi bättre gräs och en längre betessäsong. Det innebär att vi kan minska mängden grovfoder, ensilage, som vi ger över vintersäsongen. en instats som är både är bra för ekosystemet och för ekonomin.

Vill du köpa prylarna kan du göra det via de här länkarna från Amazon. Du betalar inte mer, och vi får en liten slant för att vi hänvisat dig dit:

  • Solcellsregulator: https://amzn.to/3Q1tWKt
  • Shunt/batteriövervakare: https://amzn.to/38ZM6eM
  • 12V vattenpump: https://amzn.to/3mr7eO9
  • Ackumulatortank: https://amzn.to/3mxlkNT
  • Solcell: https://amzn.to/3zwuHoK
  • Kabel till solcell: https://amzn.to/3aBCveA
  • Kabel till batteri (OBS! välj en som klarar av den ström du skall använda): https://amzn.to/3zumoKt

Glöm inte säkra av pumpen på lämpligt sätt.

Pumpar vatten till djuren vid ödetorpet

Vi har utvecklat vårt tidigare off-grid-system med en förbättrad montering. Vi visar även hur vi håller på att bekämpa örnbräken med hjälp av djuren vid torpet. Den här gången monterades pumpen och styrsystemet i en rektangulär låda med en skiljevägg mellan elektroniken och vattnet. Det så att eventuella skador vid läckage skall minska.

Det finns luftspalt för att luften skall kunna flöda från ena sidan till den andra. Luften tas in under solcellsregulatorn från Vitron, och ut ovanför pumpen. Ackumulatortanken som innehåller kallvatten kommer finnas i mitten.

Hur du bygger en billig vattenautomat med flottör till dina betesdjur

I hagen ser du ett vattenautomat som vi byggt ihop själva. Billiga och enkla komponenter som kostar under 500 kronor, och i filmen får du hänga med på en steg-för-steg beskrivning på hur vi gjorde så kan du lätt fixa en egen vattenautomat.