Du är inget offer!

Den uppmaningen är mycket grunden till det vi gör i Solskensfarmarna och Sundhult.

Det blir lätt att landsbygden och bönder snabbt på ett eller annat sätt gör sig till offer, där andra har stor del till att ”det inte går” att varken bo på landsbygden eller driva lantbruk.

Det där var något vi ville ge en annan bild av och visa att mycket av framtiden faktiskt springer ur vårt sätt att leva livet på landsbygden.

En fråga kom vid Kvarnen

Allt började en dag när vi i vänföreningen för Kärnebygd Kvarn & Såg samlades för en av de årliga städdagarna. När vi gick där och krattade nyslaget gräs kom vår granne Jerry fram och undrade om vi kunde träffas för en fika.

Han visste att vi funderat på att skaffa egna djur istället för att ta in kor på sommarkollo.

Vi har funderat lite på hur vi skall göra med vår lilla ko-flock, och funderar på om vi skulle kunna göra något tillsammans?

En fika under äppelträdet

Vi bestämde oss för att träffas hos Jerry & Margareta för en fika under äppelträdet på Kvarnlyckan dagen efter. Det dukades upp blåbärspaj och hemmagjord saft.

Eftersom Jerry snart skulle dra sig tillbaka från sin elfirma han drivit och bli pensionär funderade han på hur han skulle göra med deras djur. Antingen avveckla och göra sig av med dem eller utveckla, skaffa fler djur och bygga upp en verksamhet.

Det var där vi i Sundhult kom in i bilden. Om vi skulle kunna använda våra markerna gemensamt tillsammans med den mark Jerry arrenderade av Skogssällskapet skulle vi kunna bygga något nytt.

Det var också då Jerry kom med de nu så bevingade orden för oss. Han förklarade att han inte vill vara månskensbonde och ha det som något extra som skall hinnas med under dygnets mörka timmar. Känna stress och slit med uppgifter när man kom hem från något annat. Han ville göra det sol & glädje i sinnet.

Jag vill bli solskensbonde, säger Jerry Gunnarsson

Det uttalandet blev sedan utgångspunkten för den vision som vi gick vidare med.

Ska vi göra det tillsammans?

Vi satte igång och började att fundera på hur vi skulle kunna gå tillväga, och kom snabbt fram till att vi borde höra om fler grannar ville vara med.

Sagt och gjort.

Ganska snabbt kommer olika saker på tal, som att vara fri tidsmässigt, att kontrollera hela kedjan för det som produceras och att vi gör det i samspel med djurnatur och miljö på ett hållbart sätt för framtiden.

De kursiverade nyckelorden har följt med i projektet från den dagen. För att känna frihet och undvika att bli alltför uppbunden av tillsynen av djur så insåg vi snabbt att ett samarbete mellan flera gårdar där arbetsuppgifterna fördelades över tid är ett krav. Vi insåg också att det var viktigt att alla delar samma vision och har samma inställning till miljö och hållbarhet. Kontroll över hela produktionskedjan innebär att vi ska leverera direkt till konsument vilket också ger en närhet till kunderna och möjlighet att sprida kunskap om ett hållbart jordbruk.

Manifest & stadgar

Det vi kom fram till tillsammans skrev vi ner i ett manifest, som samlade de där kursiva orden.

Det manifesten hänvisade vi sedan till från våra stadgar, som hjälpte oss att se till att vårt företag skulle förbli ett företag i bygden för de som värnar om bygden. Bland annat med skrivningen att du måste bo i eller ha nära anknytning till bygden, i vårt fall det gamla geografiska begreppet rote.

Vill du läsa vårt manifest och stadgar hittar du det längst ned på Solskensfarmarnas webbsida.

Lärdomar efterhand

Mycket av det som blivit har vi lärt oss efterhand.

Vi hade ingen ladugård att ha djur i, vilket gjorde att vi tittade på alternativ. Vi kände inte att vi hade ekonomi att bygga en ladugård för nötkreatur, och eftersom vi skulle starta på arrenderad mark var vi inte sugna på att investera i ligghall. Därför tittade vi närmare på ”programmet för utegångsdjur utan ligghall”.

När vi sedan lärde oss allt mer om vad det finns för olika brukningsmetoder så märkte vi plötsligt att vi hade gjort rätt när vi inte hunnit med att göra det som vi hade tänkt oss.

Allteftersom vi fördjupade oss i olika delar såg vi ännu bättre att verkligen kunna leva av det vår bygd har att ge oss. Även om vi kanske inte är där fullt ut än, men vi ser tydligt att det går.

Med fullt ut menar jag att vi vet att vi kan ha fler djur, använda skogen bättre och mycket annat. Dessutom har vi haft en inställning om att vi vill ha mångfald även i vår sysselsättning. Vi vill göra flera olika saker, och få ett varierat sätt att tjäna pengar på, inte bara lantbruk.

6-3-4

6 principer för jordhälsa
3 riktlinjer för adaptivt förvaltande 
4 ekosystemprocesser

Efterhand har vi lärt oss att jordhälsa är något viktigt. Det intressanta är att våra tillkortakommande och att vi inte hunnit med har gjort att vi ”råkat” hålla oss till de sex principerna för jordhälsa på det sätt som Understanding Ag definierar det, tillsammans med de tre riktlinjerna för adaptivt förvaltande.

Dessutom kopplar de det till de fyra ekosystemprocesserna som Savory Institute definierar det.

Poängen är att vi lär oss allteftersom, och vi har alla möjligheter att skaffa oss bra kunskaper, det viktiga är att börja med något. Allt behöver inte vara rätt från början.

Börja med varför!

Ofta startar arbetet med förändring från fel håll. När projekt dras igång hamnar alltför många med utgångspunkten vad de skall göra.

När det bestämts vad som skall göras börjar man slita sitt hår i hur det skall göras.

Den allra viktigaste frågan som borde ställas från start utlämnas helt.

Frågan är varför?

Simon Sinek har skrivit fler böcker om ledarskap och om att få organisationer som berättar hur du skall gå tillväga för att få motiverade personer att arbeta mot samma mål.

När ni samlas för att få bygden till en plats som personer vill bo och leva på skall du se till att första frågan ni ställer er är varför?

 • Ställa dig frågan varför du vill bo i bygden.
 • Lyssna på vad de andra i gruppen säger om varför de vill bo i bygden

Hittar du och de andra i gänget svaren på den frågan så blir det lättare att börja fundera på hur ni kan arbeta för att uppnå det. Tänk på att det du skall göra stämmer med varför du vill göra det. Då kommer du och de andra att hitta vad ni skall göra, och det kommer vara saker som betyder något för dig vilket gör det lättare att jobba med.

Boktips:
– Simon Sinek – Start With Why (Svensk version ”Fråga först varför”)
– Simon Sinek – Find Your Why

Lägg fokus på vad du kan påverka

Det blir lätt att man tycker att man är förbisedd. Inte minst är det många landsbygdsbor som tycker att politiker inte ser och förstår. Många anser att det skall satsas mycket mer på landsbygden.

Ja, landsbygden, förresten. Vem har inte hört den där bonden som klagar över vädret och hur det förstör verksamheten.

Det är då det är dags att påminna sig om att försöka fokusera på det du kan påverka.

Vädret kan du inte påverka.

Du kan förhålla dig till det, och agera utifrån det aktuella läget. Men du kan inte häva regnet, bestämma att det skall vara sol och varmt.

Du kan däremot ta på dig regnkläder eller passa på att göra något inomhus under regnrusket.

Ja, du ska lägga din röst i det allmänna valet för att se till att rätt representanter företräder dig. Å andra sidan är det svårt att påverka det som din politiker arbetar med dagligdags i det politiska hantverket.

Det gäller som sagt att fokusera på vad du faktiskt kan påverka.

Precis som piloten i den här berättelsen:

Gods business”.

Innan du tar ett gnälligt uttryck tänk på att fokusera på My business och arbeta utifrån det.

Jo, jag vet av egen erfarenhet att det är extremt svårt. Är du medveten om Byrons modell och frågeställningar så hjälper det dig att bibehålla rätt fokus.

Här är en bra beskrivningen av modellen:

Här är en kort beskrivning av Byron Katie själv:

Boktips:
– Byron Katie – Do the Work

Du kan allt!

Men jag kan inte det där!

Ja, jösses!
Hur snabbt kommer inte det ”Men jag kan inte det där!” ur munnen?

Det är här du tar hjälp av Carol Dweck som i sina studier om lärande konstaterat att vi skall lägga till ett litet än.

Vill du verkligen göra något så kommer du göra det.
Speciellt om du gjort ditt arbete om varför du ska göra det.
Då gäller det att fokusera på My business och börja göra.

I det läget är det bara att ställa sig bredbent med händerna i sidan och likt Pippi Långstrump utbrista
– Det där har jag aldrig gjort förut så det kan jag säkert.

Alternativt går du på den mer vetenskapligt grundade ”Det har jag inte lärt mig än”.

Så fort du får med det lilla ordet än börjar din resa att nå ditt varför genom att arbeta med ditt dynamiska lärande, eller Growth Mindset.

Boktips:
– Carol Dweck – The Growth Mindset

Du kan lära dig allt i där du bor!

Den här träffen genomfördes i ett mycket viktigt hus för lärande, den lilla skolan i byn.

Tillsammans med de olika folkrörelsernas arbete med Oskar Olssons studiecirkelmodell har det varit avgörande för att höja kunskapsnivån i samhället.

Det viktiga är att du verkligen vill lära dig.

Minns du vad Carol Dweck berättade för dig nyss.
Du har inte lärt dig än.
Samtidigt måste du kämpa för att lära dig.

Tänk på barnet som ska lära sig att cykla. Trots att hon cyklar omkull och skrapar knäet så hoppar hon upp igen och försöker om och om igen tills hon lyckas.

En nyckel är så klart att det där barnet har ett tydligt varför hon vill lära sig cykla. Hon har en klar bild av sin frihetskänsla och hur hon kommer kunna se världen susa förbi med hjälp av bara hennes trampkraft.

Idag ser omvärlden annorlunda ut. Skolan är nedlagd sedan länge och allt fler kan allt mer.

Historiskt har lärosätet varit viktigt. Det var till byggnaden som personer gick för att skaffa sig kunskap. Stannade du i byn blev du obildad.

Det krävdes alltså att du var tvungen att ta dig till en fysisk plats för att skaffa dig utbildning och kunskap.

Så är det inte längre. Idag, speciellt i en bygd med fiber, går det att lära sig allt från byn. Nåja, i princip allt.

Som jag sa i föredraget är en bra start att gå till Youtube Univeristy.

Med det menar jag att du hoppar in på Youtube och börjar söka på de ämnet du vill lära dig mer om. Det finns hur mycket som helst att ta till sig.

För den som vill dyka ner ännu djupare finns det en rad olika webbsajter som har med utbildning att göra.

De två första har kurser från universitet runt om i världen, och jag berättade om att jag läst Content Strategy for Professionals på Nothwesten University, elbilsteknik på Delft University of Technology och Leading from an emerging future på MIT.

Boktips:
– Otto Scharmer – Leading from the emerging future

Andra har fördelar som jag inte har!

Jag hör din protest.

Jag har ingen möjlighet att lyckas som [välj valfri person som du anser har lyckats] för denne har antingen:

 • kommit från en bra familj
 • tillgång till en massa pengar
 • bor på rätt plats
 • har ett brett nätverk

Du har helt rätt. Vissa har orättvisa fördelar. Vi i Sverige har en fördel av att vi faktiskt bor i Sverige och inte i ett mycket fattigt land.

Sedan kan det må hända vara så att du inte har så gott om pengar som du önskar att ha eller inte kommer från en familj med bra namn som ger dig fördelar.

men…

Det du kan göra något åt är att bygga nätverk.

Om du gör mer tillsammans andra kommer du öka dina möjlighet att lyckas mycket.

Speciellt om du har tagit tag i och börjat lära dig nya saker och börjat bli duktig på området. I de sammanhang du kommer att träffa andra kommer du ses som en expert.

Du har förändrat dina förutsättningar och givit dig själv en fördel som andra inte har.

Boktips:
– Ash Ali, Hasan Kubba – Unfair advantage

Skapa dina kreativa nätverk

I lärosätet möttes olika personer och det var en smältdegel där smarta människor stötte på varandra och nya tankar föddes och magiska saker uppstod i det mötet.

Du har samma möjligheter som människorna vid de gamla lärosätena och aktivt söka nya idéer i nätverk lite över allt.

Framförallt kan du knyta an med andra som är intresserade av att utvecklas i samma område som du. Inte minst via nätet i olika diskussionsforum och grupper.

En uppmaning till dig är dock att inte stanna där.

Håller du dig i samma filterbubbla kommer du inte utvecklas. För att nya idéer ska skapas behöver olika tankar mötas. Jag brukar säga krocka kompetenser.

Är du bonde är kanske inte LRF den bubbla som ger dig störst möjlighet att utveckla din lantbruksverksamhet.
Är du intresserad av hembygden och vill göra något nytt där kommer de bästa oväntade idéer från någon annan än Sveriges Hembygdsförbund.
Är du den som vill bygga en unik mountainbikebana som är extra häftig ska du leta i andra branscher än MTB.

Det är något att ta med dig när du fokuserar på landsbygdsutveckling för trakten kring där du bor.
Se till att ta dig in i nya nätverk som du tror kan innehålla många idéer och kompetenser som kan krocka med dina för att skapa något nytt.

Stärk det lokala nätverket för en stark bygd

Tänk på att det lokala nätverket är viktigt, och om ditt lokala nätverk är starkt kommer det att göra dig stark.

En viktig del i det är att uppskatta varandras värde, och visa att de olika kompetenser och kunskap är värdefulla.

Historiskt har man ofta varit hygglig och bytt tjänster med varandra. Det har ur ett perspektiv gjort att personer fått leta andra sätt att ta in ekonomiska medel som kan användas där byte av tjänster och gentjänster inte fungerar.

Det kan alltså vara bättre att ha en ekonomisk transaktion även om tjänster byts inom bygden. En av fördelarna är att transaktionen också genererar ett kassaflöde genom det gemensamma via skatt.

Det du kan göra är att låta det ekonomiska transaktionerna göras medvetet, genom att välja du betalar för en tjänst eller vara.

En annan fördel är att olika personer är olika bra på att göra något, och som verktyg för att differentiera någon som är extremt skicklig mot en som kanske är mer bristfällig i det som utförs genom att betala den duktigare mer.

Slutligen kan det vara så att exempelvis någon med en grävmaskin förväntas hinna med och byta sina grävtjänster med alla andra i bygden. Genom att ta betalt och värdera arbetet med pengar finns det möjlighet att på det sättet begränsa antalet uppdrag som kommer in, alternativt kan den personen skaffa medarbetare som kan vara med och utveckla verksamheten.

På så sätt är utväxling av pengar ett verktyg. Verktyg skall användas på rätt sätt, annars kan utgången bli något oönskat. En kniv äta ett bra exempel på något rätt använt är väldigt nyttig, samtidigt som om den används på fel sätt kan få dödlig utgång.

Eftersom jag vet att det här kan vara del som kan vara utmanande lägger jag tillett föredrag där Raj Sisodia kan utveckla de tankar han presenterade i sitt Ted-Talk.

Boktips:
– Raj Sisodia, John Mackey – Conscious Capitalism

Fånga rätt personer

Nu har du kommit långt i att utveckla plasten du bor på.

 • Du vet varför du vill bo här
 • Du vet varför du vill göra det du planerar att göra
 • Du vet hur du lär dig nya saker
 • Du vet hur viktiga nya nätverk är för att skaffa dig fördelar och nya idéer
 • Du vet att det är viktigt att sätta värde på det du gör

Nu är det dags att sätta igång att göra och få andra att ta del av det du har att erbjuda. .Något som skapar värde för någon annan

Dags att börja fundera på marknadsföring.

Sedan ett par generationer bakåt har paradigmet varit att nå en massmarknad.

Stora annonser i tidningar som nådde många, och massutskick i brevlådor ihop om att många skall agera.

Det är dags att ändra målen nu när vi är i den digitala eran.
Då är det viktigaste att nå någon som agerar. Det viktiga är inte att få flest följare på ett sociala medie-konto. Det gäller att du har rätt följare.

Om ingen av dina 7 346 följare agerar spelar det ingen roll att du har flest följare i din nisch. Har du bara har en följare som genererar en inkomst till dig är det mycket viktigare.

För att lyckas med det måste du ha fokus på att skapa värde för någon annan. De digitala kanalerna är inte enkelriktade. Det är en kommunikation där du skall se till att de som följer dig får ut något av det.

Det innebär också att vara nyfiken på dina följare och lyssna av hur du kan hjälpa dem. Tänk på att du skall ha rätt följare, inte så många som möjligt.

En smart strategi att arbeta med är att dokumentera vad du gör och din resa istället för att skapa allt för tillrättalagt innehåll.

Boktips:
– Gary Vaynerchuk – Crushing it

Det är lättare att tjäna pengar på 1 än 1 000

Om vi ser vidare på marknad och möjlighet att tjäna pengar det du vill göra bör du ha fokus på att nå rätt personer.

Det är mindre arbete att få en person som blivit en ambassadör för det du har att erbjuda att lägga 1 000 kronor extra än att leta upp 1 000 stycken som skall lägga en krona.

Det här är något som Joel Salatin på Polyfacefarms pratar ofta om. Han är en entreprenör som visat att det går att driva småskaligt lantbruk med blandning av nytt och gammalt.

Filmen ovan är en trailer för den längre dokumentären Polyfaces, som kostar en 100-lapp, vilket är värt pengarna för den som vill få lite nya perspektiv att bygga verksamhet på.

Joel har skrivit en rad böcker med utgångspunkt från det småskaliga lantbruket som kan vara värda att läsa.

Boktips:
– Joel Salatin – Your Successful Farm

Förmedla din berättelse

För att hitta de rätta följarna gäller det att du hittar rätt sätt att förmedla din berättelse. Varför du skall göra det är Seth Godin duktig på att beskriva, och hur du skall tänka kring att sälja och marknadsföra

Du har förhoppningsvis gjort ett gediget jobb att själv förstå varför du gör det du gör.
Du har ansträngt dig att skaffa nya kunskaper för att bli bra på det du gör.

Använd det när du skapar innehåll för de digitala kanalerna och låt dina följare bli dina ambassadörer. Personer som uppskattar det gör, tror på det du gör och tar med sig det in i sina nätverk.

Som jag beskrev tidigare räcker det med att du når en person för att det skall börja hända något. Om det är rätt person.

Då gäller det att konsekvent skapa och publicera innehåll. Bort med att det måste vara perfekt eller det bästa du gjort.

Det behöver komma ut.

Det är enda vägen att komma framåt.

över 7500 dagar i rad.

Som du kanske förstått är Seth Godin en person som jag vill lägga in ett extra gott ord om. Den som vill utmana sina tankar och perspektiv på samhällsutveckling i allmänhet och bli bättre på att driva en affärsverksamhet i synnerhet gör rätt i att läsa mycket av honom.

Boktips:
– Seth Godin – The Linchpin
– Seth Godin – The Practice

Vi berättar vår berättelse

Vi i Sundhult och Solskensfarmarna har haft det som en av våra huvuduppgifter att dela med oss av livet på landsbygden, och ge en som vi tycker korrekt bild.

I den är vi inga offer.

Vi har det inte lätt och det kan kännas som vi blir orättvist behandlade. Men vårt fokus är att påverka det vi kan påverka, och göra det på ett positivt sätt. Det gör att vi får solsken i sinnet och ett liv som vi vill leva.

Vi delar med oss på följande ställe::
Sundhult
– Youtube
Webbsida
Facebook
Instagram

Solskensfarmarna
Webbsida
Facebook
Instagram

Viktors affärshus gårdsbutik och B&B
Webbsida
Facebook
Instagram

Du hittar det mesta på vår Youtube-kanal

Youtube är något som vi bestämt oss för att använda som vår kanal för att sprida hur vi vill leva våra liv.

För de som vill börja med exempelvis äggmobil så skapar vi innehålla att inspireras av och lära av.

Som ett exempel vår detaljerade beskrivning när vi byggde vår senaste äggmobil. Totalt sett 2,5 timmar video att ta del av.

Vi tror på att fler kommer sätt igång och göra saker tack vare det vi delar. Många vill, men vågar inte riktigt eftersom det inte passar in i det allmänna samhällsbilden som formats under åren.

Då kan vi visa att det går, och tillsammans med våra följare och ambassadörer kan vi sakta få förändring från gräsrotsnivå.

Det var något som uppmärksammades av Bixia, som tilldelade oss priset ”Årets klimathjältar 2021” för vårt sätt att dela med oss och ge inspiration till gräsrötter att agera.

Fem sekundersregeln

Hur skall du nu komma igång?

Ett tips är att använda dig av Mel Robbins fem sekundersregel.

5
4
3
2
1

Boktips:
– Mel Robbins – The Five Second Rule