Etikettarkiv: karta

Är detta vår skattkarta?

Den onlinekurs vi går ger oss nya tankar och gör att vi ser på gården och dess möjligheter på ett nytt sätt.

Frågan är om kartan över gården är en skattkarta om vi tänker om och planerar rätt?

Titta bakåt för att se framåt

Kursen gör att vi ser på våra marker på ett nytt sätt, Trots att vi brukar väldigt små bitar jämfört många moderna lantbruk så finns det möjligheter att göra något riktigt bra. Speciellt om vi hämtar inspiration från de som brukat markerna en gång tiden. På den tiden hade man flera olika djur som samverkade för att få ett bättre utbyte, från såväl djuren som från odlingar. I skogsbygden användandet av markerna har under många år gått ut på att hålla markerna öppna i stället för vad de faktiskt kan ge oss i utbyte.

Planera, mäta och räkna

Med de kunskaper som kursen gett oss får vi börja planera hur vi kan använda och förändra bitarna på ett nytt regenerativt sätt för låta ekologiska system vara en viktig del. Vi får mäta längder, arealer och räkna vilka djur som kan passa in och hur många de kan tänkas bli. Allt behöver in i kalkylark för att se att tänkta investeringar och kostnader kan täckas av vad djur och mark kan ge oss.

Dessutom att vi får en rimlig lön för det arbete som krävs för att få hela verksamheten att snurra.

Frågan är alltså om vi kan hitta de dolda skatterna när vi tittar på kartan över de öppna markerna i Sundhult.

Vad tror du?