Etikettarkiv: temperatur.nu

Klimatzonen bestämmer odlingssäsongen för bäddarna

En anledning till att vi skall göra om odlingsbäddarna i Sundhult är att odla mer intensivt, att få mer skörd per kvadratmeter. Det kräver en noggrann planering av vad som skall odlas i vilken bädd, och när det skall odlas.

Till nystarten säsongen 2019 kommer vi ha 32 standardiserade bäddar. En av de mest avgörande faktorerna för odlingsstart är när det är tillräckligt varmt ute och när den sista frosten kan beräknas komma.

Till vår hjälp att bedöma detta har vi Svensk Trädgårds klimatzonskarta. Även om Sundhult ligger mot västkusten till så tillhör vi klimatzon IV, alltså samma zon som exempelvis Sundsvall har.

Det är det småländska höglandet som går in som en tunga i det innersta av Falkenbergs inland.

Faktisk temperaturdata från Sundhult

Vi har mätt temperatur i Sundhult sedan 2009 och skickat upp till sajten temperatur.nu. Tittar vi på medeltemperaturen för varje timme under perioden 2009-2018 kan vi se att framåt början av maj så brukar sista frosten inträffa och sedan kommer första frosten skiftet september/oktober.

Första och sista dag med frost i Sundhult 2009-2018

I diagrammet är det alltså visat sista/första dygnet som har en timme där medeltemperaturen går under 0°C.

Det går även att titta på detta med utgångspunkt från dygnsmedeltemperaturen, och där ser vi att någon vecka in i april är det över 0°C i medeltemperatur sett över hela dygnet, fram till ungefär andra veckan i oktober.

Dygnsmedeltemperatur i Sundhult 2009-2018

Meteorologiskt är det sommar då dygnstemperaturen är över 10°C i fem dagar i sträck. Hösten infaller när är sjunkande dygnsmedeltemperatur i fem dagar, och den ligger i i spannet 0-10°C.

Med dessa fakta i bagaget kan vi planera vår odlingssäsong, och kan räknat ut när vi skall börja förgro grödor inomhus så att de kan planteras ut i odlingsbäddarna i rätt tid.

Så rapporterar vi till temperatur.nu

temperatur_nuNi som har koll på bloggen vet att vi Sundhult har ett 1-wirenätverk för temperaturloggning. Utomhustemperaturen skickas också upp till sajten www.temperatur.nu, där vår temperatur presenteras på en egen sida. Här redovisas hur det görs i Raspberry Pi med hjälp av ett python-skript.

För att rapportera temperatur till sajten temperatur.nu skall man skicka upp en skuggtemperatur med 5 minuter som längsta  intervall. Har man möjlighet till det får man göra en ansökan om att rapportera.

Systemet är alltså en Raspberry Pi med m.nu’s 1-wiremodul, där två temperatursensorer (DS1820) läses av. Hur Raspberry Pi:n är konfigurerad har jag berättat i ett tidigare inlägg. Troligtvis kommer det bli fler sensorer framöver för att förbättra mätvärdet och minska påverkan av solinstrålning ännu mer.

 

Så här ser python-skriptet ut idag.

 

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import httplib
#
# Temperatur 1
#
fil = open('/mnt/1wire/[SENOR_ID]/temperature', 'r')
temp1 = fil.read()
fil.close()
#
# Temperatur 2
#
fil = open('/mnt/1wire/[SENOR_ID]/temperature', 'r')
temp2 = fil.read()
fil.close()
#
# Beräkna Medel
#
medel = round((float(temp1) + float(temp2)) / 2, 1)
#
# Skicka data till www.temperatur.nu med unikt ID
#
id = "XXXXXXXXXXX"
stad = "Stad"
connection = httplib.HTTPConnection("www.temperatur.nu")
connection.request("HEAD", "/rapportera.php?s=" + stad + "&id=" + id + "&t=" + str(medel))

#
# För felsökning och test
#
#result = connection.getresponse()
#print result.status, result.reason