Etikettarkiv: vatten

Nu skall vattnet UV-belysas

Christian sätter UVC-lysrör i reaktorn

Mycket av tiden i höst har gått åt till att bygga växthustunneln, för att hönsen skulle få en trevlig vintervistelse här. Det har gjort att arbetet med ett fullt godkänt äggpackeri fått stå tillbaka lite.

Nu har vi tagit några steg till med packeriet, och där har vi arbetat med att uppfylla Livsmedelsverkets krav på ”vatten av god kvalité” för handtvätt. Det är alltså inte frågan om att tvätta själva äggen, eftersom det försvagar det naturliga skyddet som skalet utgör.

Vad är vatten av god kvalité?

Det lättaste sättet att visa att man har vatten av god kvalité är att ta ett mikrobiologiskt vattenprov. Vi tog ett vattenprov med kemiska och mikrobiologiska tester, samt kontroll av rekommenderade metaller.

Vi har vattenfilter sedan tidigare, så resultatet var bra utom på en punkt.

Ett gränsvärde överskreds

Vi hade ett gränsvärde som överstegs något, och det var mängden koliforma bakterier. Vattnet blir tjänligt med anmärkning även om det ligger precis över gränsvärdet.

Att värdet är för högt kan bero på att de kommer in ytvatten i brunnen, eller att det tränger in någonstans i brunnshålet. Inte så konstigt med tanke på den extremt blöta hösten vi haft, där marken aldrig riktigt hunnit hämta sig.

Vi kommer bestråla vattnet med UV-ljus

Alla delar för UV-filter

För att garantera att vi alltid har tjänligt vatten oavsett hur vädret har varit så bestämde vi oss för att köpa ett UV-filter. Genom lysa med UV-ljus i vattnet kommer alla eventuella bakterierna att dö.

Bakterier, virus, alger och svamparnas DNA klarar inte av när man lyser på dem med ett UV-ljus med våglängden 253,7 nm. Det UV-ljuset benämns UV-C. En typ av UV-ljus som sol också strålar, men som inte når oss.

Vattnet går genom en reaktor eller strålningskammare som har ett lysrör i sig. Det gäller att ha ett lysrör med tillräcklig effekt för att lysa upp hela kammaren, och kammaren skall vara så lång att vattnet får ordentligt med ljus när det passerar genom den. Därför är det viktigt att välja ett UV-filter som klarar den mängden vatten som tappas samtidigt just hos oss.

Lysrör skall bytas varje år

Lysröret är på hela tiden, och skall bytas årligen för att det skall fungera. Effekten på lysröret går ner när det lyst många timmar.

Förbikopplingskrets för UV-filter, där skarvar är tätade med lin och kitt

Vissa typer av dessa filter har en räknare som räknar ner tiden lampan varit i drift.

När lysröret byts ut bör man också rengöra ett kvartsglas (som är ett glas som är extra bra på att släppa genom UV-ljus) som lyröret sitter i inne i reaktorn. Om röret är skitigt så lyser den inte upp kammaren ordentligt. Då är det bra att ha en förbikopplingskrets så att det fortfarande finns vatten till förbrukarna när du rengör glas och kammare.

När vi kopplade in förbikopplingskretsen användes lin och kit för att täta i alla skarvarna, vilket känns mer hållbart än att använda gängtejp av teflon som innehåller PTFE med svårnedbrytbara ämnen. Alla beståndsdelar av kittet är tillåtna tillsatsämnen i livsmedelsindustrin.

Varma koppar på plats i hagarna

Nu börjar det närma sig vinter, och temperaturen sjunker. Vi vill att djuren alltid ska ha tillgång till färskvatten, och därför har vi vattenkoppar med värme i.

I filmen ser vi en av kopparna, den som sitter på vårt stall. Det finns en uppvärmd kopp till i Sundhult, ute i en hage.

24-voltsslinga värmer koppen

Jerry ordnar med elen till uppvärmda vattenkopparKopparna har en 24-voltsslinga i botten som alstrar värme och på så sätt ser till att vattnet inte fryser. Det betyder att det finns en transformator som omvandlar 240V till 24V. Då är det bra att ha tillgång till en i behörig elektriker i Solskensfarmarna som kan fixa elen.

I slangen till den ena koppen har vi en värmekabel som gör att vattnet inte fryser där. Den andra slangen  tror vi skall klara sig om vi isolerar den  tillräckligt. Det är en väldigt liten del som är utomhus och om vi får till en bra isolering där skall det nog klara sig.

 

Dags att montera vattenfilter

När man bor på landet får man se till att vattenförsörjningen fungerar och är bra på eget initiativ. Nu är det dags för oss att installera ett nytt vattenfilter.

Vi är ganska lyckligt lottade, eftersom vi har tillgång till två brunnar på vår gård. Den ena för bostaden, och den andra för att förse stallet med vatten. Tyvärr är det så att den brunnen som vi använt för bostaden inte har tillräckligt tillflöde av vatten, vilket gör att vattnet tar slut allt som oftast. Den andra brunnen till stallet har betydligt bättre tillgång till vatten. Därför tänker vi nu göra i ordning så att vi ockå kan ta vattnet från den brunnen.

Detta innebär att vi skaffat ett filter som klarar av att rena den mängd vatten som vi kommer förbruka i stall och två bostadshus. Det filtret vi valt kommer från Europe Vattenrening. Är inte säker på att det var det billigaste stället, men det kändes ganska tryggt. De har hjälpt oss att välja rätt filter genom en intervju och en vattenanalys. det gäller till exempel att filtret fungerar mot en hydropress i detta fall. Hydropressen har samma funktion som ett vattentorn. Vattnet fylls i en behåller som har en gummiblåsa i sig. När vatten pumpas in  i hydropressen trycks blåsan ihop. När du öppnar en kran expanderar blåsan igen och vattnet trycks ut ur kranen.

Att koppla in filtret innebär en hel del klurande på vilka vinklar, kopplingar och annat som behövs. Vi pratar dimensioner och längder åt alla håll och kanter. Dessutom skall det vara lätt att göra service på den ingående komponenterna i systemet, så man får tänka efter var man har kranar exempelvis. Dessutom måste materialvalet vara rätt, speciellt innan vattnet gått genom filtret då det kan vara aggressivt. Sedan gäller det att kontrollera dimensionerna på de gamla installationerna, för det kan skilja sig en del mot nuvarande standard.

Vattnet kommer gå genom filtret, och en massa för att anpassa pH-värdet. I filtret finns lager av olika massor som förbättrar vattnet på olika sätt. Massan för pH-korrigeringen måste fyllas på efterhand. För att den andra filtermassan skall hålla sig fräsch spolas filtret baklänges en eller ett par gånger i veckan. Denna bakspolning görs automatiskt i vårt filter. Vid bakspolningen blandas vattnet med en saltlösning som regenererar filtret så att det håller längre och massan återställs. Vi vårt fall har vi en behållare som rymmer ca 200 liter salt. Varje spolning kommer förbruka ca 6 kg salt.

Till helgen ansluter vi filtret så får vi se hur vårt vatten förbättras.

Har du funderingar så ställ frågorna, så får vi se om vi kan hitta svar på dem.