Strömstad2012

Den här sidan innehåller fördjupningar och komplettetingar till Christian Dahlqvists föreläsning för NBV i Strömstad 5 september 2012.

Följ Christian på

Mitt flöde är inte ditt flöde

Om att använda sociala medier.

Lägg ut, lägg ut!

Om video på nätet.

Länkar: