Solceller - Produktion juni 2021

Rapport över solelsproduktion juni 2021

Efter den gråa maj fick vi en fin juni med många soliga dagar och höskörd i mitten av månaden.

Slår hö 17 juni
17 juni 2021 – Slår för hö på Laaker

Den 17-20 juni hade vi värmebölja med temperaturer närmare 30 grader vilket inte är optimalt ur sett till solelsproduktion. Solcellerna producerar bättre när de har lägre temperatur.

Solceller - Dagsproduktion juni 2021

Sett historiskt hade vi den näst bästa juniproduktionen, endast slaget av den katastroftorra sommaren 2018.

Här är data för juni månad:
Maximal produktion för en dag:  101,49 kWh (13 juni)
Medelproduktion för dag: 66,77 kWh
Minsta produktion för en dag: 20,48 kWh (27 juni)

Totalt producerat i juni: 2003,17 kWh (173 kWh mer än beräknat)
Total produktion hittills 2021: 6,54 MWh (157 kWh mer än beräknat)