Så rapporterar vi till temperatur.nu

temperatur_nuNi som har koll på bloggen vet att vi Sundhult har ett 1-wirenätverk för temperaturloggning. Utomhustemperaturen skickas också upp till sajten www.temperatur.nu, där vår temperatur presenteras på en egen sida. Här redovisas hur det görs i Raspberry Pi med hjälp av ett python-skript.

För att rapportera temperatur till sajten temperatur.nu skall man skicka upp en skuggtemperatur med 5 minuter som längsta  intervall. Har man möjlighet till det får man göra en ansökan om att rapportera.

Systemet är alltså en Raspberry Pi med m.nu’s 1-wiremodul, där två temperatursensorer (DS1820) läses av. Hur Raspberry Pi:n är konfigurerad har jag berättat i ett tidigare inlägg. Troligtvis kommer det bli fler sensorer framöver för att förbättra mätvärdet och minska påverkan av solinstrålning ännu mer.

 

Så här ser python-skriptet ut idag.

 

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import httplib
#
# Temperatur 1
#
fil = open('/mnt/1wire/[SENOR_ID]/temperature', 'r')
temp1 = fil.read()
fil.close()
#
# Temperatur 2
#
fil = open('/mnt/1wire/[SENOR_ID]/temperature', 'r')
temp2 = fil.read()
fil.close()
#
# Beräkna Medel
#
medel = round((float(temp1) + float(temp2)) / 2, 1)
#
# Skicka data till www.temperatur.nu med unikt ID
#
id = "XXXXXXXXXXX"
stad = "Stad"
connection = httplib.HTTPConnection("www.temperatur.nu")
connection.request("HEAD", "/rapportera.php?s=" + stad + "&id=" + id + "&t=" + str(medel))

#
# För felsökning och test
#
#result = connection.getresponse()
#print result.status, result.reason