Ny balgrip till Sundhult

Nu har vi en balgrip i Sundhult. Något vi inte haft behov av tidigare, men nu med fler djur i Solskensfarmarna så kändes det att det behövdes.

Frågan är om Christian kan sköta ett sådant redskap…